Denklik

Denklik, Yurtdışında tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesini ifade eder. Denklik Belgesi, denkliği talep edilen diplomanın Türkiye’de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösterir belgedir.

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Birimi tarafından yapılmaktadır.

Ukrayna Ulusal Teknik Universitesi Kiev Politeknik Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca tanınmaktadır.


Denklik işlemlerine ilişkin gerekli tüm bilgiler, başvurularda izlenmesi gereken adımların detayları ve başvurular için gerekli linkler Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın iligili sayfasında mevcuttur. Sayfaya yönlendirilmek için buraya tıklayın.