Havacılıkta Samsun 19 Mayıs Üniversitesiyle İş Birliği

Samsun Universitesi

Kiev Politeknik Üniversitesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversiteleri arasında, “Eğitim ve Araştırma Projelerinde İşbirliği Protokolü” imzalandı. Eğitim ve Araştırma Projelerinde paylaşım ve birlikte hareketi öngören işbirliği protokolünü Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ile Kiev Politekniik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sergey I. Sidorenko içten duygularını, iyi niyet ve dileklerini ifade ederek imzaladılar.

Oldukça sıcak ve misafirperver bir ortamda, iki ülkenin üst düzey akademik temsilcileri ülkelerinin ve üniversitelerinin tanıtımlarını yaptılar. OMÜ’nün tanınırlığının üst düzeyde gerçekleştiği bu ortamda imzalanan protokol ile her iki üniversite birbirleri ile karşılıklı olarak, öncelikle Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülteleri arasında, lisans, yüksek lisans ve doktora programları açarak, ortak program ve ortak diploma verebileceklerine dair anlaşma yaptılar.

Anlaşmada karşılıklı olarak; öğrenci değişimi, öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, araştırma projelerinde ortaklık, havaaraçlarının tasarım ve üretiminde bilgi ve alt yapı imkânlarının paylaşımı temelinde, sürekli geliştirilecek konularda mutabakata varıldı.

Karadeniz’e kıyısı olan, tarihten gelen bağlarla birbiriyle dayanışma ve paylaşım arzusunda olan bu iki ülkenin karşılıklı güven duygularını diplomatik ortamda kaynaştıran bu protokol ile karşılıklı hareketliliğin artacağı ve ileride uluslararası işbirliklerinin istenilen düzeylere ulaşmasına da vesile olması umut ediliyor.